آیکانی شوید و با ما همکاری نمایید

در صورتی که تمایل به همکاری با تیم آیکان را دارید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتهای فرم رزومه خود را برای ما ارسال فرمایید. این اطمینان به شما داده می شود که تمامی فرم های ارسالی توسط واحد منابع انسانی آیکان بررسی می شوند و در صورت وجود زمینه همکاری مشترک، همکاران ما با شما در ارتباط خواهند بود و از شما دعوت به همکاری خواهند نمود.